Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

NADZOR

Multidisciplinarna struktura naše firme omogućava nam da za potrebe klijenata usmeravamo, pratimo i kontrolišemo proces izgradnje objekata, dinamiku i kvalitet.

Kroz stručni nadzor sprovodimo niz odgovarajućih mera i aktivnosti kako bismo ostvarili kontrolu ispunjavanja ugovornih obaveza izvođača radova prema investitoru.

Projekti na kojima smo vršili nadzor: