Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

BIO4 Kampus – konkurs

Kompleks visokoškolskih ustanova sa komplementarnim sadržajima

Lokacija

Beograd, Srbija

Period

2021 - 2022

Status

Konkursno rešenje - 1 od 4 jednakovredne nagrade

Projektant

Arhi Nova

Površina

196000 m2

kategorija