Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

Blok 32, Stambeno-poslovni objekat

Stambeno-poslovni objekat koji se sastoji od dve stambene i jedne poslovne lamele, sa lokalima u prizemlju i podzemnom garažom na dva nivoa.

Nadzor nad izvođenjem arhitektonsko-građevinskih radova, konstruktivnih radova, elektroinstalacija, hidrotehničkih instalacija, mašinskih instalacija i zaštite od požara.

Lokacija

Novi Beograd, Srbija

Period

2018 − 2020

Status

Izvedeno

Generalni izvođač

Površina

36600 m2

kategorija