Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

Fasada – opcija 1

Projektovanje fasade

Fasada – opcija 2

Projektovanje fasade (izgled noću)

Fasada – opcija 1 (izgled noću)

Fasada – opcija 2 (izgled noću)

DUB

Idejni projekat fasade stambene zgrade

LOKACIJA

Vračar, Beograd, Srbija

INVESTITOR
PERIOD

2021 – 2022

STATUS

Izvedeno

PROJEKTANT

Dalmak d.o.o.

kategorija