Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

Mint

  /    /    /  Mint

Enterijer Mint

Projekat enterijera porodičnog stana

Lokacija

Novi Beograd, Srbija

Investitor

Privatno

Period

2015 - 2016

Status

Izvedeno

Projektanti

Arhi Nova

Saradnik

Milan Grbić (3D)

Površina

150 m2

Date: