Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

Hotel Moxy Park, Rekonstrukcija Hotela Park, Beograd

Nadzor nad izvođenjem arhitektonsko-građevinskih radova, konstruktivnih radova, elektroinstalacija, hidrotehničkih instalacija, mašinskih instalacija i zaštite od požara.

Lokacija

Beograd, Srbija

Investitor

Pokret Park

Period

2021 −

Status

Rekonstrukcija u toku

Generalni izvođač

Projektant

Projektant enterijera

Paviljon Studio

Nadzor

Arhi Nova

Površina

7500 m2

kategorija