Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

K16 Stambeno-poslovni objekat

Projektovanje stambenog objekta sa podzemnom garažom.

Lokacija

Kaluđerica, Beograd, Srbija

Period

2020-2021

Status

Završeno

Projektant

Arhi Nova

Površina

10000 m2

kategorija