Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

Lastavice - Blok 58, stambeno-poslovni objekat

Nadzor nad izvođenjem arhitektonsko-građevinskih radova, konstruktivnih radova, elektroinstalacija, hidrotehničkih instalacija, mašinskih instalacija i zaštite od požara.

Lokacija

Novi Beograd, Srbija

Period

2022 − 2024

Status

U Izgradnji

Površina

37000 m2

kategorija