Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

Ložionica - konkurs

Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra.

Lokacija

Beograd, Srbija

Period

2021

Status

Konkursno rešenje – jednakovredan otkup

Projektant

Arhi Nova

Saradnik

Milena Andrić, mat_archvisualization (3D)

Površina

14700 m2

kategorija