Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

Projektovanje fasade

Projektovanje fasade

Politika

Poslovni objekat, Bulevar Despota Stefana

LOKACIJA

Beograd

INVESTITOR

Severna Morava d.o.o.

PERIOD

2022

STATUS

U toku

PROJEKTANT

Arhi Nova

POVRŠINA

4000 m2