Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

Slavija - konkurs

Urbanističko-arhitektonsko rešenje stambeno-poslovnog kompleksa sa podzemnom garažom, u okviru bloka centralne gradske zone.

Lokacija

Beograd, Srbija

Investitor

Maison Royal D.O.O. Beograd

Period

2021

Status

Konkursno rešenje - jednakovredan otkup

Projektant

Arhi Nova

Površina

23500 m2

kategorija