Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

Smiljanićeva 29, stambeni objekat

Projektovanje stambenog objekta sa podzemnom garažom.

Lokacija

Vračar, Beograd

Investitor

Period

2012 − 2013

Status

Izvedeno

Projektant

Energogroup, Sanja Ćirić i Danica Sinđelić

Površina

2800 m2

kategorija

Prethodni