Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

Sopot 1

Projekat višeporodične kuće

Lokacija

Sopot, Srbija

Investitor

Privatno

Period

2021

Status

Završeno

Projektant

Arhi Nova

Površina

100 m2

kategorija