Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

Vidikovac, stambeno-poslovni objekat

Projektovanje stambenog objekta sa podzemnom garažom.

Lokacija

Rakovica, Beograd, Srbija

Investitor

HILLSIDE d.o.o.

Period

2021 - 2022

Status

U toku

Projektant

Arhi Nova

Površina

42300 m2

kategorija