Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

KONTAKTIRAJTE NAS

Uspeh merimo zadovoljstvom klijenata, uključujući očekivanje da će njihovi projekti biti završeni na vreme i u okviru budžeta.

PROJEKTANTSKI TIM

Danica Gačević
Email: danica.sindjelic@arhinova.rs

Sanja Ćirić
Email: sanja.ciric@arhinova.rs

NADZOR TIM

Žarko Drašković
Email: zarko.draskovic@arhinova.rs

Sanja Ćirić
Email: sanja.ciric@arhinova.rs

Da li Vam treba pomoć u vezi projekta? Kontaktirajte naš tim!

Uspeh merimo zadovoljstvom klijenata, uključujući očekivanje da će njihovi projekti biti završeni na vreme i u okviru budžeta.